Indrets digitals neix de la inquietud pel disseny gràfic, la fotografia, i les pagines web atractives.
En aquesta pagina, se'n mostra un tast de la feina feta en aquestes disciplines convergides entre elles.